Mi Volas...La belornamitaj kristnaskaj arboj tra la mondoj en- kaj

ekster-virtualaj , jam donas festplenan etoson . Kun ĝojo

delonge nevidebla, mi atendas sonorigadon al la komenco

de la Kristnaska Festo, flugigante la sentivajn pensojn...

Mi volas plekti por vi,geamikoj , ipernitianoj , skajpanoj

kaj ĉiuj vizitantoj la plej belan revon, per kiu sukcesos

kontentige ĉiuj viaj penoj venontjare.

Mi volas kolektadi orajn sunradiojn ,por ke ili karese kisu

la teron frostitan, konsolante la korojn suferantajn de la

financa krizo k.a.

Mi volas ke ĉiuj flirtantaj neĝeroj en la mondo tenere

transdonu al vi miajn kristnaskajn bondezirojn , kiuj vin

akompanos trapasi la ĝojan feston kaj akiri la favorjaron

2012 .

Mi volas...Amike via

Stelo