La Ambirdo Mandarenanaso


Mandarenanaso (Aix galericulata) estas rara specio el


anasedoj en Ĉinio. Adolta mandarenanaso pezas pli-ol-


duonan kilogramon . La virmandarenanaso havas


buntajn plumojn,la mandarenanasino ,kaŝtankolorajn .


Kiel spektataj birdoj,mandarenanasoj libere vivas nature


kaj parke…

Mirinde estas ke la pariĝiaj mandarenanasoj neniam


disiĝas. Ili ĉiam kune naĝas,flugas kaj nestas.Kaj ĝuste


pro tio la mandarenanaso ricevis en Ĉinio alinomon


"Ambirdo". Ekde la antikveco la madarenanasa paro


fariĝis simbolo de eterna kaj fidela amo por la ĉinaj


geedzoj,kiuj akorde kaj feliĉe vivas.Sennombraj el ĉinaj


amliteraturaĵoj personigas la mandarenanasan paron .


Populare donacoj inter ĉinaj geamantoj ornamiĝas per


figuroj de paraj madarenanasoj . Kaj ne nur en la


litĉambro de novaj geedzoj ofte vidiĝas broditaj


mandarenanasoj sur litkovrilo,kapkuseno ,sed ankaŭ


eĉ sur diversspecaj metiartaĵoj estas troveblaj la


mandarenanasaj figuroj.


Karaj vizitantoj,bonvolu legi mian ret-albumon,en kiu


vi spektos la ŝatindajn Ambirdojn .