Stelo's articles

 • Mi Volas ...

  - 9 years ago - 20 comments
  Mi Volas ... La belornamitaj kristnaskaj arboj tra la mondoj en- kaj ekster-virtualaj , jam donas festplenan etoson . Kun ĝ ojo delonge nevidebla, mi atendas sonorigadon al la komenco de la Kristnaska Festo, flugigante la sentivajn pensojn... Mi volas plekti por vi,geamikoj , ipernitianoj , skajpanoj kaj ĉ iuj vizitantoj la plej belan revon, per kiu sukcesos kontentige ĉ iuj viaj penoj venont…

 • La Ambirdo Mandarenanaso

  - November 15, 2011 - 5 comments
  La Ambirdo Mandarenanaso Mandarenanaso ( Aix galericulata ) estas rara specio el anasedoj en Ĉ inio. Adolta mandarenanaso pezas pli-ol- duonan kilogramon . La virmandarenanaso havas buntajn plumojn,la mandarenanasino , ka ŝ tankolorajn . Kiel spektataj birdoj,mandarenanasoj libere vivas nature kaj parke… Mirinde estas ke la pari ĝ iaj mandarenanasoj neniam dis…

 • Ĉarmaj pejzaĝoj en Fujian-provinco,Ĉinio(2)

  - October 10, 2011
  3,Vidindejo ĉ irka ŭ jadkristala Na ŭ -kurba Rivereto en Wuyi.Kie bambuflosante turistoj ĝ uas la na ŭ kurbajn belvidinda ĵ ojn ,inkluzive misterajn antikvajn pend- ŝ ip- ĉ erkojn (3758 jarojn ĝ is nun)pinte fiksitajn en altaj kruta ĵ oj apud la rivereto. 4,Landfama Pien- kaj Muzikinsulo Gulangyu,Xiamen-urbo. 5,Marioneta Teatra ĵ o ,kiu okupas la unua…

 • Mondaj kultur- kaj naturheredaĵoj de Wuyi-montaro

  - November 30, 2009
  1,Kulturaj hereda ĵ oj: A, Ŝ ip ĉ erkoj en altaj klifoj . B,Urba ruino de Okcidenta Han-dinastio. C,Gravuritaj skriba ĵ oj sur klifoj kaj rokoj en Song- kaj Qing-dinastio. Ĉ ,La filozofia ideologio de Song-dinastio konfuzianisma skolo. 2,Naturaj hereda ĵ oj: A,Jad-kristala Na ŭ kurba Rivereto ,36 Nub-tu ŝ eblaj Pintoj kun smeraldaj kaj mirindaj pejza ĵ oj,99 rokoj diversformaj kaj imagdonaj…

 • Misteraj Rondaj Argil-domoj

  - May 16, 2009
  Stelo ( 二 ) Ili trovigxas en Yongding-gubernio,Fujian-provinco.Tradician koloron plenricxan de Kegxao* posedas precipe la miraklaj “rondaj argildomoj”,aspektantaj kiel fungoj elterigxintaj kaj flugteleroj surterigxintaj. Dank`al siaj talento kaj elpenso perfekta, la prauloj elkonstruis plurfunkciajn ronddomojn . Gxenerale la rondaj domoj konsistas el du aux tri cirkloj .Kun pli-ol- dekmetra alteco la ekster…

 • Cxarmaj Pejzagxoj en Fujian-provinco,Cxinio

  - May 14, 2009 - 1 comment
  200791582755689
  Stelo ( 一 ,) Fujian kun verdaj montoj interne,situas en subtropika zono bordante la Sud-orienta Maron.Fujian okupas la areon de 12 0000 kvadrataj kilometroj kaj havas pli ol 30 milionojn da logxantoj.Enirinte Fujian`n vizitantoj antaux cxio ricevas profundan impreson de “verda monto kaj klara akvo”.Fujianlargxe famas pro unikaj kaj cxarmaj pejzagxoj: 1,Mondaj kutur- kaj naturheredajxoj de rondaj argil-domoj en Yongding-gubernio.La misteraj rondaj argil-domoj…

 • Mi prezentos baldaux cxarmajn pejzagxojn en la provinco Fujian.

  - May 12, 2009
  Karaj vizitantoj, Skribajxe mi rond-vojagxigos viajn okulojn tra Fujian-provinco,en kiu vidigxas multaj cxarmaj pejzagxoj,se mi ne estos tiel okupita. Stelo el Cxinio

 • Mi revenas!

  - April 29, 2009 - 1 comment
  Karaj vizitantoj, Dum la lastaj monatoj mi neniel povis blogenreveni pro enirkoda problemo...Finfine hodiaux mi revenas kaj mi ne scias kiel iras nia Esperanto-aktivado en "Ipernito".Mi esperas ke geesperantistoj diverslandaj faros kontaktojn kun mi,lasante mesagxojn,aktualajxojn,k.t.p.(mia ret-adreso:smy63@163.com)Anticipajn dankojn !! Sincere via Stelo