Meeste mensen gaan nu alleen thuis werken, de klas is half leeg al bij het begin van de dag, grote kans dat ik niet meer naar Wiki gaat omdat de les niet doorgaat en de klas practisch leeg zal zijn.