Mi tute pensas same sed la naciaj lingvoj estas malfacilaj por ciuj, la plej bona estus Esperanto ; ili ne bezonas preni alian lingvon, nek la angla kiu estas malfacila, nur Esperanto estas la plej facila kaj la plej taùga. Mi diras ankaù ke la angla lingvo kaùzas flugajn akcidentojn.