ESPERANTYŚCI SĄ WSRÓD NAS

Czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, piszące wiersze a także prozę, śpiewające piosenki w obcych językach i stawiające na samokształcenie, mogą motywować osoby zdrowe do podjęcia podobnych działań? Tak.
Dwa spotkania w ramach Europejskiego Tygodnia Języków były tego dowodem.

18 września o godzinie 17.00 w Dziale American Corner odbyło się spotkanie pod tytułem „Esperantyści są wśród nas”. Organizatorem spotkania był Oddział Książki Mówionej. W spotkaniu uczestniczyła nasza niewidoma wrocławska poetka Halina Kuropatnicka- Salamon, a wieczór uświetniał grą Wojciech Ławnikowicz - również osoba niewidząca, na stałe mieszkająca we Wrocławiu.
Wieczorek poświęcony był poezji wykonanej w języku esperanto, a piosenki zagrane i wyśpiewane przez Pana Wojciecha były dwujęzyczne. Część tekstów została wykonana w języku esperanto, a część na wyraźne życzenie osób zgromadzonych, znających repertuar - w języku polskim.

Ciekawe było też spotkanie, które odbyło się w dniu 23 września w Instytucie Goethego w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Było to dosyć nowatorskie działanie, bo poświęcone było dosyć nietypowemu systemowi zapisu danych jakim jest Kod Ludwika Brajla. Prezentacja pokazywała użytkowe zastosowanie tego systemu w życiu codziennym. Prezentacji towarzyszyła wystawa eksponująca gry, zabawy, książki, przybory do pisania i rysowania a także do zapisu nut w systemie brajla i przedmioty użytku codziennego (na przykład termometr brajlowski do odczytu temperatury pokojowej, albo urządzenie do odczytu poziomu płynu w szklance). Po prezentacji uczestnicy spotkania (same osoby widzące, które nigdy dotąd nie miały do czynienia z prezentowanym systemem) rozpoczęli dyskusję, która przybliżyła im sposób zapisu i odczytu tego systemu przez osoby niewidome. Podczas spotkania padło również stwierdzenie wypowiedziane przez słuchaczy i ono właściwie było pointą tego spotkania, że "System ten ma bardzo szerokie zastosowanie i jest tak samo przydatny w kręgu osób pozbawionych wzroku jak alfabet łaciński, którym posługują się osoby widzące".

Oba spotkania - bardzo ciekawe i nowatorskie udowodniły słuchaczom, którzy przyszli na nie, że nawet w świecie osób niewidomych, niepełnosprawnych można znaleźć prawdziwe perły, czyli osoby wykształcone o dużym ilorazie inteligencji, spełniające swoje marzenia i odnajdujące się w życiu codziennym tak dobrze, że swoimi działaniami potrafią zachęcić innych do samokształcenia i realizacji swoich marzeń.

braille2 braille3 braille1 esperanto1
Ewelina Tulko - moderator Dyskusyjnego Klubu Audiobooka w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu