plakat UCZYMY SIĘ ESPERANTA!

Od lutego w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, w Oddziale Książki Mówionej (parter, pokój nr 1), ruszył bezpłatny kurs języka esperanto dla osób początkujących.

Kurs odbywa się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki od godz. 15.30 do 17.00 i w środy od godziny 17.00 do 18.30.

Chętnych do rozpoczęcia kursu w innych dniach tygodnia i w innym terminie, niż powyżej podany, prosimy o kontakt telefoniczny z Oddziałem Książki Mówionej (71 33 52 234). Ponieważ grupy poniedziałkowa i środowa są już zamknięte, będziemy tworzyć nową listę osób zainteresowanych nauką języka esperanto. Kiedy zbierzemy komplet chętnych, ustalimy nowe terminy i godziny dla nowo powstałej grupy. Serdecznie zapraszamy!


Ewelina Tulko- Oddział Książki Mówionej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Dodajmy, że prowadzenie w bibliotece bezpłatnych kursów esperanto jest możliwe dzięki podpisaniu przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną specjalnej umowy z Centrum Edukacji Międzykulturowej – Biurem Regionalnym Wrocław ( CEM. BRW - Vroclavo = INTERKULTURA EDUKADO). To początek współpracy, której celem jest kształcenie nowego pokolenia w umiejętności posługiwania się językiem esperanto.


Tekst: Ewelina Tulko