AMIKA INVITO

al tradicia semajna seminario en Ĉeĥa paradizo, en familian pensionon ESPERO en vilaĝeto SKOKOVY – 75 km nordoriente de Prago – en kolorriĉan naturon
de la 8-a septembro ĝis 14-a de septembro 2014

inter homoj sanaj, sanhandikapitaj, junaj kaj maljunaj, kiuj ŝatas Esperanton kaj deziras ĝui naturon.
Oni povas ekzerci korpon kaj spiriton, krei mane memoraĵojn kaj ion alian plu…
babili, frandi, promeni, ekskursi, diskuti, ludi, eĉ lerni….
Senbara modesta medio, 2-5 litaj ĉambroj, prezo proksimume 420 Kč/tago
(l Eǔro 27 Kč) por kompleta servo je unu tago. Necesejoj kaj duŝeoj en koridoro. Interreta konekto. Oni pagas surloke.Kontaktoj:

Jindriška Drahotová, Sadová 745/36, Mladá Boleslav 293 01
Tel: 420 720 652 320 drahotovaesperanto@seznam.cz drahotova@esperanto.cz
www.sweb.cz/espero.skokovy www.mlboleslav.cz/esperanto
www.evinatelier.cz