Finiĝis JES, la 1a Junulara E-Semajno, en Zakopane, Pollando. Partoprenis ĝin pli malpli 250 geamikoj de multaj landoj. Sufiĉe multaj por fali post ĝi sur la liton kaj dormi dum du sekvaj semajnoj.
Amuze estis. Mojose *) kaj intensive, ju pli des pli dume, pro bonega etoso, apenaŭ mi dormis. Kaj ne pensu, ke nur pro la organizaj aferoj, ĉar la aranĝon mi kunorganizis. Malgraŭ la laboroj ankaŭ mi JES'on partoprenis. Ĝuste dum la noktoj, plej ofte.
Ne miru do, ke kiel kutime en tiu ĉi-periodo ne aperis la programoj de VVE. Baldaŭ ili reaperos denove. Permesu al mi nur reveni en la normalecon, ĉar dume iom da interesaj sonoj kaj intervjuoj por vi mi kolektis :) Kaj ne nur tio okazis, sed por la detaloj pacience atendu. Baldaŭ la nova programo!
Koraj salutoj el plena da neĝo Varsovio!

*) mojosa - mallongigo de: modern-junular-stila