Originale verkis: Luís Fernando Veríssimo [cronista brazila]

Kvankam John & Mary vojaĝas ĉiujare sed ĉi tiun jaron ili ne scias kien vojaĝi. Ja pro la diablaj komunistoj, kiuj estis ŝanĝantaj la mondon en infero por la usonanoj. Dum jaroj John & Mary planis koni la piramidojn de Egiptujo tamen ĉi-jare, forget it. Egiptujo estis plena je fanatikuloj arabaj, kiuj senkapigus ilin kaj portus iliajn kapojn, ankoraŭ vestitaj per ĉapeloj turistaj, al Ĥomejni. Pri Eŭropo, tute ne pensu. Ĉio, de la flughavena taksio al hotelo, ĝis la plado ĉe la restoracio, povus eksplodi rekte sub ilia vizaĝo -- sen konsideri la eblecon de eksplodoj ĉe la flughaveno, la hotelo kaj la restoracio. Diablaj komunistoj.

La vojaĝagento proponis Sudamerikon. Eble ĉu Brazilo? Ĝi ne estas multekosta, ĝi estas bela kaj neniaj novaĵoj pri atencoj teroristaj en Brazilo. Plaĉis tiu ideo al Mary. Ha, Buenos Aires, kun ĝiaj plaĝoj sunaj, ĝiaj indiĝenoj dancantaj konga-n meze de la strato, piña colada rekte el la ananaso. . . Tamen atendu unu momenton, rememorigas John. Estis en Brazilo, kie pasintjare Bill & Betty estis atakitaj kvinfoje dum tri tagoj, ĉu ne? Forget it.

Mary jam rezignaciis, ke ŝi iros nur al Florido, kiam John revenis hejmen kun la novaĵo. Li eltrovis la lokon idealan por siaj ferioj.

“Ĉu loko ekzotika?” scivolis Mary.

“Estas malsame al ĉio, kion ni konas” diris John.

“Sed ne tro ekzotika” -- avertis Mary. “Vi scias, ke mi malamas lacertojn.”

“Ne. Tiu lando estas civilizita. Ĝi havas akvon fluantan, Pepsi Kola-n, ĉion.”

“Kaj ĉu terorismo?”

“Ne ekzistas tie. Trankvila.”

“Ĉu la indiĝenoj ne atencos nin?”

“Ne. La vivnivelo estas alta. Ne estas senlaboruloj. Nenia danĝero.”

Mary opiniis, ke tio estas tro bona. Ĉu tiu loko havas kulturon? Si ŝatas reveni kun sufiĉe da kulturo por impresi Betty.

“Sufiĉe da kulturo. Kelkaj el la plej bonaj muzeoj en la mondo, sen mencii ballet.”

“Kaj ĉu komunismo?”

“Ili malamas la komunismon.”

John & Mary, feliĉaj, iris tien por siaj ferioj sekuraj. Ili adoris Rusion.