"Ukrainio prepariĝas al restituo. Konforme al la interkonsento kun EU, subskribita la 27-an de junio, ukrainian leĝaron necesas adapti al la normoj de EU. Inter ili – la procezo de deviga restituo. Alivorte – redono de "kontraŭleĝe naciigita" propraĵo al ĝiaj veraj posedantoj aŭ iliaj heredantoj", – skribas " RIA Novosti ".

"Lvivo povas facile ekesti Lembergo. Ĉi tiun nomon urbo havis ĝis 1918, kiam ĝi eniris Aŭstro-Hungarion ", – asertas aŭtorino de la publikaĵo Svetlana Kalmikova.Ĉiuj tiuj supozoj de la aŭtorino estas tute senbazaj.

Unue, la kontrakto de Ukrainio pri asociiĝo al Eŭropa Unio neniel rilatas al la demandoj pri la restituo. La tekston de la kontrakto oni povas legi ĉi tie.

En la teksto de la kontrakto terminoj: restituo, restarigo, revoko, redono de la rajtoj, naciigo, naciigita propraĵo – ne renkontiĝas.

Due, eĉ se oni supozus, ke la aŭtorino de la publikaĵo konsideris ne tezojn de kontrakto, sed ĝenerale regulojn de EU, necesas emfazi, ke la adapto de la leĝaro por EU-normoj kaj plena akcepto de EU-normoj – ne estas la samo. Adaptado estas poioma interproksimiĝo de la juraj sistemoj en certaj branĉoj. Ĝuste tion asertas la enkonduko al la kontrakto pri la asociiĝo, aludante la aspektojn, menciitaj en la kontrakto.

Adaptado, do certigo de proksimuma konformo (alproksimiĝo) de la ukrainia leĝaro al la normoj de la EU-juro kaj ne en ĉiuj, sed en la prioritataj sferoj, "akceptante sur sin la taskon iom post iom alproksimigi leĝaron de Ukrainio al leĝaro de EU en la aspektoj, difinitaj en tiu ĉi interkonsento, kaj por efike plenumi la lastan ", – estas dirite en la enkonduko de la kontrakto pri la asociiĝo.

Konsiderante ke la kontrakto mem estas limigata precipe per la demandoj pri kunlaboro en ekonomia sfero, ĝi neniel rilatas la demandojn pri la restituo.

Trie, la demando pri restituo ne estas regulata de la ĝenerala EU-leĝaro. Sekve, eĉ se Ukrainio devus plene alproksimigi sian leĝaron al normoj de EU, la demando pri la restituo eĉ ne estus levata.

La demando pri restituo en landoj de EU estas determinata ekskluzive per interna leĝaro de ĉiu el la EU-landoj. Tion pruvas la decido de la Eŭropa tribunalo pri homaj rajtoj. Ekzemple, la tribunalo aŭskultis la proceson "Zvolski kaj Zvolska (Zvolský kaj Zvolská) kontraŭ Ĉeĥio", datita la 12-an de novembro 2002, kiu pritraktis la restituon de proprieto, naciigita dum la komunisma regado. Ankaŭ la tribunalo verdiktis pri la restituo en proceso "Pinkova kaj Pink (Pincová kaj Pinc) kontraŭ Ĉeĥio", datita la 5-an de novembro 2002. En ambaŭ kazoj la tribunalo taksis la aspektojn de apliko de la interna juro de Ĉeĥio, en kiu estis antaŭvidataj la eblo kaj la procedo de restituo.

Koncerne la renomon de urbo Lvivo al Lemberg, tiu hipotezo estas bazita nur sur la supozo, ke multaj eŭropanoj ekpovos reakiri plejparton de la aŭstro-hungara proprieto kaj ekvolos renomi ukrainiajn urbojn laŭ propra deziro. Kaj ĉar tio en proksima tempo estas neebla, do la urbon neniu alinomos.