En sia publikaĵo Paŭlo Ŝipilin skribas, ke la Eŭropa Tribunalo pri homaj Rajtoj (ETHR) kvazaŭ rifuzis helpi Ukrainion redoni al ĝi Krimeon. Kaj nun, kiel asertas Ŝipilin, Kievo devos pritrakti kun Moskvo unuope, sen la apogo de la internaciaj tribunaloj.Tamen ĉi tiu informo estas malvera.

Unue, decido en la disputo, pri kiu skribas Ŝipilinб – ne estas fina decido de la triubnalo, sed la respondo al la peto de Ukrainio pri apliko de la provizoraj punagoj. Ĉi tiu provizora decido estis akceptita en la sama tago, kiam estis donita la perjuĝa postulo – ankoraŭ la 13-an de marto 2014. Ĉar la enkonduko de la provizoraj punagoj post la decido de tribunalo ĉiam estas akceptata rapide – ĝuste en tio estas ilia senco. Tial tre stranga estas disvastigi ĝin nun kiel aktualan novaĵon.

Due, la sama Paŭlo Ŝipilin memorigas, ke Ukrainio donis la perjuĝan postulon en ETHR-on la 13-an de marto, do, tri tagoj antaŭ la referendumo en Krimeo, surbaze de artikolo 33 de la Konvencio pri la protekto de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberoj - "Interŝtataj aferoj". En sia deklaro Kievo petas apliki al Moskvo la t.n. provizorajn punagojn (Artikolo 39 de la Regualrto de ETHR).

Konforme al la internacia juro, provizorajn punagojn oni petas apliki por malebligi iujn ajn maljustajn agojn aŭ neeviteblajn agojn. Sed la decido pri la apliko de la provizoraj punagoj neniam estas distingata kiel prikonsidero laŭ esenco de la demando. Do, la demando pri la leĝeco de la anekso de Krimeo en tia decido ne povis esti ekzamenata por la difino de tia decido.

Plie, ETHR, situanta en Strasburgo, ne solvas la teritoriajn disputojn. Ilin solvas la Internacia Kortumo de Unuiĝintaj Nacioj, kiu situas en Hago. Kaj ETHR konsideras nur la perjuĝajn postulojn pri malobservo de la Konvencio pri homaj rajtoj.

Fine, la perjuĝan postulon al ETHR Ukrainio donis ne por repreni Krimeon, sed celante atingi observon de la rajtoj kaj liberoj de ukrainiaj civitanoj sur la teritorio de Krimeo. Alivorte, en la perjuĝa postulo mem pri la teritoria demando ne estis rememoro. Temis pri la risko por la vivo de la civitanoj pro la minaco de milita interveno de rusiaj trupoj.

Ĝuste pro la minacoj por la vivo de la homoj ETHR tuj en la tago de prezentado de la perjuĝa postulo akceptis la decidon, en kiu ordonis al ambaŭ flankoj – Rusio kaj Ukrainio – ne apliki la forton. Nun la flankoj de la konflikto atendas laŭecencan tribunalan decidon.