Kiel informas la uzanto avmalgin, kolektiĝintoj "voĉkriis "Rusio" kaj" Liberon al Anton Davidĉenko".Li konfirmas, ke estis uzata juda simbolaro – la provokistoj je nomo de la organizaĵo "Juda Ribela Armeo" uzis israelajn flagojn kun surskriboj "Rusio, defendu". Laŭ la sciigo el la fonto JewishNet en Odeso, dum la provo de aktivulo de juda komunumo de Odeso ekparoli al provokuloj en la novhebrea, la sola respondo estis: "Judaĉo".La amaskomunikiloj emfazis, ke la mitingo estas kontraŭfaŝisma.

Tamen, okazis, ke unu el la partoprenantoj, alvokanta Odeson aliĝi al Rusio, estis peterburgano Anton Rajevskij, adoranto de svastiko kaj Hitlero.

Anton estas membro de la ogranizaĵo "Nigra Centopo". Kaj, kiel atestas lia kanalo ĉe YouTube, la ogranizaĵo kopias la stilon de la nazia Germanio. Tamen, kiel informis la gvidanto de la "Nigra Centopo" Aleksandro Ŝtilmark , Anton forlasis la organizaĵon estinte en ĝi, laŭdire, nelonge. Rupor.info informis, ke lastatempe Raevskij sinokupis ĉefe pri la organizado de funebraj mesoj pro la familio de la lasta rusa imperiestro en la Katedralo de Petro kaj Paŭlo.

Anton havas sur siaj brakoj la tatuojn kun naziaj sloganoj .


Ni memorigas, ke Jedem das Seine (traduko — "al ĉiu lian propran") — estas la surskribo sur la pordego de Buĥenvald, kaj Blut und Boden ( «sango kaj tero") — la fundamento de la nazia rasa ideologio, kiu traktas la interrilaton de origino (sango ) kaj patrolando (grundo ).

Krome, li havas la tatuojn kun la nazia svastiko:


kaj la portreton de Hitler – ĝi lokiĝas sur lia maldekstra brako subŝultre.


Ŝtilmark rimarkis ke la "Nigra Centopo" ne propagandas naziismon, sedj pledas por la “la monarkio, imperio kaj ortodokseco".

Kiel Ŝtilmark rakontis al "Fontanka", Rajevskij vere estas en Ukrainio. Kun li veturis du pliajn peterburganoj. Entute en la sudo de Ukrainio nun estas proksimume ok reprezentantoj de la "Nigra Centopo".

La celo — "helpo kaj defendo kontraŭ la Dekstra Sektoro kaj banderanoj ".