350 a. Kr. La respekto virinaj diaĵoj,la naturaj fortoj kaj unu firma kredo je vivo poste la morto fiksas la unuecajn religiajn imagojn de diversaj keltaj triboj.

La keltoj respektas la sunon,lunon,maron kaj arbojn,precipe la kverkon,kaj ankaŭ kelkajn bestospeciojn.De aparta signifo estas virinaj diaĵoj:Epona,la diino de ĉevaloj,Brigit,la diino de poezio kaj de la kuracarto kaj unu unueco de tri patrinaj diinoj.

La diversaj arboj kaj arbedoj estas samsignifa kun diinoj,kiuj dispozicias pri magiaj aŭ ankaŭ praktikaj fortoj,kiel al ekzemplo la taksuso,la mortoarbo en ĉiuj eŭropaj kulturoj( el tiu mortoarbo fariĝas finpretigita la arkojn).

La religio estas kreita de la imago,la mondokazo disvolviĝas en fazoj,kiuj fariĝas elvokita sekve de cikle revenitaj mondneniigoj.Sekve la keltoj timas la disfalaĵo de ĉielo kiel signalo por la mondfino.Karakteriza por iliaj imagoj estas firma kredo je subtera morta regno,kiu estas en ilia imago unu beata loĝejo sen teruro. Ilia konvinko de feliĉa vivo de nedetruebla animo iras tiel vasta,ke ili pruntas pagilojn en la certa certeco,ĝin rericevi en alia vivo.

La kultaj agoj fariĝas plenumita en sanktaj arbaretoj. La druidoj oferas al malhelpo de mizero kaj malsano bestojn kaj iafoje ankaŭ homojn. La neoferado signifas por tribmembro la socialan kaj ekonomian bojkoton.

La druidoj esence fiksas la socian vivon. Ilia aparta pozicio kiel kasto,kiu estas liberigita de armila servo kaj impostpago,ili ne akiras per naskiĝo kaj deveno,sed per aparta edukado,kiu komencas kun unu novizejo. Ĝia doktrino ĉefe okupiĝas kun la mondkoncepta ekkono kaj ankaŭ la klarigo de naturaj fenomenoj.


Tiu estas dia kapo(Bohemio, ĉ. 200 a. Kr.

Ĉi tie ankoraŭ karto de keltaj setlejoj:


Vi vidas sur karto:

-keltaj setlejoj ĉ. 500 a. Kr.

-ekspansio ĝis 250 a. Kr.

-ĉefaj direktoj de keltaj atakoj