Kijk op het dagelijks leven

Geachte heer, mevrouw,

Zojuist hebt u deelgenomen aan de Mentality-waardentest. Aan de hand van uw antwoorden hebben we bepaald welk waardenprofiel het best bij u aansluit. Uw profiel vertoont de meeste overeenkomsten met dat van de postmaterialist.

De postmaterialist
De maatschappijkritische idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht en opkomt voor het milieu.Solidariteit en harmonie kenmerken de mensen binnen dit milieu. Ze zijn kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Het streven naar een onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het werken aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen, spelen een prominente rol. Postmaterialisten hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens hun eigen principes en zijn sterk sociaal bewogen. Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling, winstbejag en zonder aantasting van het milieu. Bij voorkeur werkt men bij instellingen of organisaties die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Mensen binnen dit milieu tonen zich zowel geïnteresseerd in kunst en cultuur (film, musea, toneel, cabaret, klassieke concerten), als in een meer 'huiselijke' vorm van vrijetijdsbesteding. Het gezinsleven is veelal hecht (sterke onderlinge betrokkenheid), maar niet ingericht volgens traditionele patronen.

Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:

  1. Kosmopolieten
  2. Postmoderne hedonisten
  3. Gemaksgeorienteerden
  4. Moderne burgerij
  5. Nieuwe conservatieven
  6. Traditionele burgerij
  7. Opwaarts mobielen

Leuk dat het bovenstaande resultaat van de test op www.motivaction.nl eigenlijk ook weer klopt bij hoe ik ben. Dus dan ben ik ook weer eerlijk! Want als je niet eerlijk antwoord op de vragen in de test, dan komt het beeld dat je van jezelf al hebt ook niet uit.

Ik ben niet iemand die met de grote groep mee wil gaan, ik hoef ik niet met alle trends mee te doen, ik doe wat ik zelf wil, waar ik me goed bij voel en dat is eigenlijk ook wel een beetje hoe de Post-Materialist is. Weer een bevestiging dat ik mezelf toch aardig goed in kan schatten en dat ik mezelf eigenlijk best goed ken.