Ik heb de test gedaan en dit kwam er uit:

Geachte heer, mevrouw,
Zojuist hebt u deelgenomen aan de Mentality-waardentest. Aan de hand van uw antwoorden hebben we bepaald welk waardenprofiel het best bij u aansluit. Uw profiel vertoont de meeste overeenkomsten met dat van de postmoderne hedonist.

De postmoderne hedonist
De pionier van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Ik vind dat dit niet klopt!

Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan zelfontplooiing en persoonlijke groei. Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Opvallend is het relatief grote aantal mensen dat zelfstandig een beroep uitoefent. Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Postmoderne hedonisten genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport gedaan. Binnen dit milieu komt het traditionele gezinspatroon relatief minder vaak voor.

Dit klopt allemaal, behalve het zelfstandige beroep. Mijn vader had een zelfstandig beroep en dat is voor mij de reden geweest dat ik nooit zelfstandige wil zijn vanwege de financiële sores.

Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:1. Kosmopolieten
2. Postmaterialisten
3. Opwaarts mobielen
4. Nieuwe conservatieven
5. Gemaksgeorienteerden
6. Moderne burgerij
7. Traditionele burgerij