Ook de drie beeldparen heb ik inmiddels uitgewerkt... Nu nog beargumenteren waarom ik het zo heb gemaakt.

driebeeldparen