1.5 blackbox beta versie Dit is de tweede, meer abstracte versie van de blackboxen die ik heb bedacht bij de vier bij mij meest aansluitende begrippen.