Jen, ^ci tie estas tri vort ludo

^ciuj diras nur tri vortojn kan poste farigos rakonto

mi komensas

Du ^cefoj iris