Mia nomo estas fra^ulino Enikő Németh. Mi havas dudek du jarojn. Mi lo^gas en vila^go Megyaszó en Hungarlando.Mi studas en la kvina kurso de ekonomika fako en la Miskolca Universitato. Dum mia libera tempo mi ofte a^uskultas muzikon, promenas kaj legas interesajn librojn pri naturo. Mi ^satas interparoli kun miaj geamikoj kaj danci. Mi havas hundon kaj du katojn. Mi ^satas ludi kun mia hundo.