Hazarde traser^cinte interreton je interesa^joj mi trovis aliajn interesa^jojn. Mi nur ne ankoraù bone scias kiel uzi ^ciujn eblecojn de la reto. Mi ankoraù blindece ser^cumas kaj ne ^ciam scias kiel mi povas atingi kiun. Se mi nun donus simple mian retadreson ^ci tie, mi pensas ke mi persone ricevus tiom da mesa^goj ke mi povos aldoni ilin al la aliaj 250 ne legitajn nova^jleterojn, ser^cojn, fotojn, k.t.p. Mi metis sur ipernity akcidente filmetoj kiel fotoj, tiel oni nur povas vidi la unuan bildon. La plej malgrandaj fotoj pri la UK en Roterdamo 2008 fakte estas filmetoj sed ne tiel videblaj. Mi klopodas fari ion sed ne ^ciam sukcesas.

Mi estas muzik^satantino kaj ankaù ^satas kanti. Mi mem verkis diversajn kantojn kaj revas pri mem eldoni ilin.

Mi naski^gis en Kortrijk (Kortrejko) Belgio la 17-5-1961. Mi havas trinkejon en farmdomo. Mia mortinta edzo malfermis ^gin antaù 21 jaroj.