Mia nomo estas fra^ulino Anita Pálházi. Mi havas dudek du jarojn. Mi ne laboras, mi studas en la kvina kurso de ekonomika fako en la Miskolca Universitato. Mi havas fian^con, mi amas lin tre! Mi lo^gas en Hernádnémeti.