Okaze de la Unua de Majo, internacia tago de batalo por laboristaj rajtoj kaj pli bona mondo, al ĉiuj gekamaradoj mi deziras sukceson en luktoj kaj bataloj, ke kiel eble plej rapide atingu siajn celojn kaj ke ni ĉiuj baldaŭ vivu en homeca sociordo!!!

Uz Prvi Maja, don koji je u cilen svitu sinbol borbe za rodniško prava i boji Svit, svima drugaricami i drugovima želin da uspiju u svojima nostojonjima i buorbi, da ča je bržje moguće duojdedu do svojih ciljevi i da mi svi uskoro živit u jednen proven jusken društvu!!!

Al tiuj inoj havanta speciala loko en mia koro speciale mi alkroĉis ĉituj floroj supre, kun elkoraj bondeziroj miaj okaze de Majo (magia tago de amo sur mia insulo)!!!

Ženami; kojie imodu specijalno misto u jednen dilu mojega srca; uz ovuo cviće gore želin odsrca sve nojlipje uz Moj (od davnine magični don jubavi našen škoju)!