Moran priznat da mi je crikvica Svietega Mihovila jedon od dražjih motivi i da je gušton slikovat. Siguro jemon bare stotinu slik u svako doba dona i noći i u svako doba godine. Biće da je to viezono i uz moje ditinjstvo jer je poznajen skoro koliko i sebe. Lipa je noročito navečer kad je pozloti sunce na zopadu, ali sve to ni dosta da bi somo tako piso obo njuon. Moća po riedu:

Odma uz crikvicu je veliko ča bi mi rekli grško gomila. Kako se pari bilo je i manjih sad isprid i u puodnije od današnjega čimatuorija. Uokolo jemo još grških gomilic sa grebima a noročito kad se kriene prima Lokvami. Po temu se vidi da je vuo misto bilo čašćeno i puno pri nego su kršćani ugrodili crikvicu i posvietili je Mihovilu. Kako bi to bilo u crkvenen imenovanju nison siguran ali Mihovil je arhandjel a zoč ga mi imenujemo sviecen neznon. Crikvica je iz ranega sridnjega vika a u njon je na oltoru, nažalost oštećen, reljef koji prikazije arhandjela kako kopjen probije zmaja. I ovi reljef ko i triptih iz Guospe je napravjen u "skuli" Nikole Firentinca. Kad san jo bi moli crikvica je bila otvorena i u znali su se u nju sakrivat i brovi ča su pasli uokolo. Okolo 1980 su Puizovi obnovili crikvicu i stavili novo vrota a pop je je blagoslovi uz put priko Brkate za veli pietak 17. 03. 1981. godine.

Somo crikvica je pripadola selu Pothume, ili kako mi danas rečemo Mehunci, kojuo se nalazilo izmeju Vele i Mole Mehumačke glavice. Tuo selo je nestalo od kuge u šesnaesten viku. Okolo some crikvice su bili grebi u kojie u pokopovali te jude. Danas se vidi somo ostatke tih grebih od kojih bare četiri u grškon gomili a nikoliko hi je ispod današnjega zida od čimatuorija. Za rozliku od grških (Ilirskih) grebi ovi su puno dužji tako da se ne more falit kojo su koji.

Molo selo Mehunci se još jedva vidi a siguro su bili i nojmanji a i nojsiromašniji od svih selih okolo Hunca ča su postojoli do kuge. Obo tien mistu se skoro ništa ni nezno nego da se spominje pod imenon Pothume... Kojie su fameje tamo živile, jesu svi pomrli od kuge ili su se di priselili oni ča su priživili? Nimo odgovora, a tako bi mogo postavit i por pitonjih obo somon crikvici; isprid njie se u produžietku zidih vididu nikakvi fundamienti, je to oće reć da su je tili produžit ili je ugrodjena na mistu nike starije grodnje? Jemo sa stronie i komod praga sa bužon od krakuna ča se izila ili je prog puko po se minjo... Kuo je i kada grodi zid od čimatuorija kad je ugrodjen priko grebih, koji su bili otvoreni i zasuti šavuron. To siguro nisu činili oni čihovi su se mrtvi tuod ukopovali nego će bit to grodili Hunčani puno kašnje nego su ovi već bili nestali ko misto. Ako usporiedimo križni put priko Brkate i "Procesiju za Križen" na Foru virujen da se rodi obo isten običaju i da kad je ona nastala pri jednu sedanstuo godišć i Mošuje i Dubrovice i Mehunci (Podhume) su bili živo mista. Igruon slučaja osto je somo Humac i crikvice kojie jedonput na godinu vežije procesija. Neka tako bude i daje, a ovo neka bude judima za uspomenu.Sankta Mihaelo

Mo devas konfesi ke pregxejeto de sankta Mihaelo estas ulu el plej sxatataj miaj motivoj de kiu mi havas pli ol cent fotoj dum multaj jaroj faritaj. Sama loko estas ligita ankaux kun mia infaneco cxar mi konas gxin preskaux same longe kiel min mem.

Apud pregxejeto trovigxas antauxhistoria Ilira monumento gomila kaj cxirkaux trovigxas multaj Iliraj tomboj. Certe la sankteco de loko dauras multe pli longe ol nuna pregxejeto. Pregxejeto portas nomo de Arkangxelo Mihaelo, havante sur altaro reliefo farita en stilo de Nikolo de Firenco. Cxirkaux pregxejeto trovigxas tombejo de iama vilagxo Podhume kiu nun ni konas lau nomo Mehunci... Ekzistas almenaux kvar tomboj sur Ilira "gomila" kaj kelkaj sub nuna muro čirkau pregxeja kotro. Vilagxo malaperis dum pestoj en 16a jarceento. Pregxejeto estas riparita 1980a jare, de familio Brizić Puiz el Humac.

Pri malaperinta vilagxo oni preskaux nenion scias, spuroj estas apenaux videblaj. Ni ne scias kiuj familioj tie vivis, cxu ili ie translokigxis post pesto aux cxiuj formortis. Antaux pregxejeto ekzistas pliaj fundamentoj kaj ne klaras cxu ili deziris pligrandigi pregxejeton aux tio estas restajxoj de alia konstruajxo... Muro cxirkau korto versxajne konstruis niaj vilagxanoj longe post malapero de vilagxo Mehunci. Nun ankoraux ekzistas 700 jara tradicio de festa cxirkauiro kiu okazas unufoje jare (granda vendredo) kiam kredantoj de mia vilagxo iras de unu gxis alia iama vilagxo cxirkau Humac. Restu ankoraux longe tia kutimo...