La enigmo estis rakontita al mi okaze de la jubileo de la laboratorio. :))))))

En unu laboratorio por sia ubileo oni akiris 1000 botelojn de vino.

Sed unu malbona homo, kiu estis najbara laboratoriestro , decidis difekti la feston. Kaj li
ŝutis fortan venenon en unu botelon.

Kiom da studentoj malplie necesas dungi, por ke trovi la botelon de veneno?

Por difini la venon, oni provas malgrandan kvanteton da vino el botelo.

La venono agos je la 3-a tago.
La jubileo estos post 4 tagoj.