Hieraŭ la bluaj anemonoj en mia ĝardeno fine ekfloris. La gruoj, kiuj restis kelkajn tagojn ĉe la Hornborga-lago, jam komencis flugi norden. En malnova kantokolekto mi trovis printempan kanteton. Mi ne konas la melodion. En la sveda la nomo estas "Våren är kommen", de Dahlgren kaj Kappelman. E. Gerdman tradukis en Esperanton.
Venis printempo
Venis printempo, siajn florkronojn
plektas la kampoj. Bluas ĉiel´.
Portas salikoj orajn burĝonojn
lulas sin sur la herbo libel´.
/: Muĝas torentoj
flustras la ventoj
ondoj trembrilas
birdoj peptrilas :/
klinas sin en arbar´ anemon´.
Kantas alaŭdoj: Estas printempo, bela sezon´!
Hura! Hura!