Noĉjo Lagrafo's articles

 • La mortpunulo -- Guy de Maupassant

  - November  5, 2010 - 4 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen fabeleto de Guy de Maupassant. " La mortpunulo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo " Gil Blas" la 10an de aprilo 1883 sub la subskribo de "Maufrigneuse". Guy de Maupassant LA MORTPUNULO Kelkfoje la vero povas esti neverŝajna… Jen plia ekzemplo. Ĉiuj Parizanoj, tiuj kiuj revenas en Parizon dum tiu sezono, konas tiun longan sinsekvon de ĉarmaj urboj, inter Marsejlo kaj Ĝenovo. Oni alvenas…

 • Ĉe la kampoj -- Guy de Maupassant

  - November  1, 2010 - 10 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "Ĉe la kampoj" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Le Gaulois" [ La Gallo ] la 31an de oktobro 1882, kaj poste en la legolibro "Les contes de la bécasse" [ La fabeloj de la skolopo ] Guy de Maupassant ĈE LA KAMPOJ Al Octave Mirbeau [ Oktavo Mirbo ] La du pajltegmentaj dometoj estis flankon ĉe flanko, piede de monteto, proksimaj de banurbeto. Ambaũ kamparanoj peneg…

 • Roza -- Guy de Maupassant

  - October 31, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "Roza" : tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 29an de januaro 1884, sub la subskribo de Maufrigneuse , kaj poste en la legolibro "Tagaj kaj noktaj Fabeloj" . Guy de Maupassant Roza Ambaũ junaj virinoj aspektas kiel enfositaj sub tavolo de floroj. Ili estas solaj en la vastega landaũo, ŝarĝita per bukedoj, kiel giganta korbo. Sur la benketo de antaũ, du korbetoj garn…

 • Bombardo -- Guy de Maupassant

  - October 30, 2010 - 2 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, je novelo de Guy de Maupassant. "Bombardo" : tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 28an de oktobro 1884, kaj poste en la legolibro "Toine" . Guy de Maupassant BOMBARDO Simono Bombardo ofte trovis malbona, la vivon ! Li naskiĝis dotita de nekredebla kapableco por nenion fari, kaj kun nemodera deziro por tute ne kontraũi tiun inklinon. Ĉiu cerba aũ fizika klopodo, ĉiu movo farita por labori, ŝajnis…

 • La pluvombrelo -- Guy de Maupassant

  - October 22, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. " La pluvombrelo " : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo " Le Gaulois " [ La Gallo ] la 10an de februaro 1884 sub la subskribo de " Maufrigneuse ", kaj poste en la legolibro " Les sœurs Rondeli " [ La fratinoj Rondel i ]. Guy de Maupassant LA PLUVOMBRELO Al Camille Oudinot [ Kamilo Udino ] Sinjorino Orelo estis ŝparema. Ŝi konis la valoron de unu soldo, kaj pos…

 • Homa mizero -- Guy de Maupassant

  - October 18, 2010 - 4 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant . " Homa mizero " : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo " Gil Blas " la 8an de junio 1886. Guy de Maupassant HOMA MIZERO Johano de Esparso vigliĝis : – Lasu min kun via talpa feliĉo, via stulta feliĉo, kiun kontentigas flamanta branĉofasko ; unu glaso da maljuna vino, aũ ina tuŝeto. Mi diras al vi, ke la homa mizero suferigas min, ke mi vidas ĝin ĉie, per akra rigardo, ke mi trovas…

 • Humila dramo -- Guy de Maupassant

  - October 18, 2010 - 2 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant . "Humila dramo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo " Gil Blas " la 2an de oktobro 1883 sub la subskribo de " Maufrigneuse ". Guy de Maupassant HUMILA DRAMO La renkontiĝoj ĉarmigas la vojaĝojn. Kiu ne konas tiun ĝojon, kiam subite oni retrovas, je kvin cent leũgoj de la hejmlando, Parizanon, kolegian kamaradon, kamparan najbaron ? Kiu…

 • La bareleto -- Guy de Maupassant

  - October  5, 2010 - 8 comments
  Karaj esperantistaj amikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. "La bareleto" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Le Gaulois" [ La Gallo ] la 7an de aprilo 1884, kaj poste en la legolibro "Les sœurs Rondali" [ La fratinoj Rondali ]. Guy de Maupassant LA BARELETO Al Adolphe Tavernier [ Adolfo Tavernestro ] Mastro Stumpo, la gastejestro de Épreville [ Epr'vil' ], haltigis sian tilburon antaũe de la farmbieno al la ul…

 • La Bapto -- Guy de Maupassant

  - October  3, 2010 - 10 comments
  Karaj esperantistaj amikoj, jen novelo de Guy de Maupassant : « La bapto ». Mi faris kelkajn korektojn en la teksto, dank'al la helpo de nia amiko Mikelo-59. Dankegon al li . " La bapto " : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 13an de januaro 1885, kaj poste en la legolibro "Monsieur Parent" [ Sinjoro Parenco ]. Guy de Maupassant LA BAPTO Ek ! doktoro, iom da konjako. – Kun plezuro. Kaj la maljuna kuracisto de l…

 • Buatelo -- Guy de Maupassant

  - September 25, 2010 - 10 comments
  Karaj esperantistaj amikoj, jen alia novelo far de Guy de Maupassant. Averto al la leganto : En tiu novelo, Maupassant elvokas la problemon de la racismo, en la fino de la XIXa jarcento, kiam la politiko de Francio estis la kolonialismo. En tiu epoko, la antaũjuĝoj estis nombraj, precipe en la franca kamparo. Same kiel en preskaũ ĉiuj liaj noveloj, Maupassant uzas la vortliston de la normandaj gekamparanoj, kaj denuncas bizaraĵon de la franca socio, sed sen neniam esti…

 • La besto al mastro Belhomo -- Guy de Maupassant

  - September 21, 2010 - 2 comments
  Okaze de la cent-dudek-kvina datreveno de ĝia apero, mi ĝojas donaci al vi tiun amuzan novelon far de Guy de Maupassant… "La besto al Mastro Belhomo" : Tiu teksto aperis en la gazeto " Gil Blas " la 22an de septembro 1885, kaj poste en la legolibro " Monsieur Parent " [ Sinjoro Parenco ]. Guy de Maupassant LA BESTO AL MASTRO BELHOMO La Havra diliĝenco estis forlasonta Criquetot [ Krik'to ] ; kaj ĉiuj vojaĝantoj atendis la alvo…

 • La ŝnureto -- Guy de Maupassant

  - September 21, 2010 - 3 comments
  Karaj esperantistaj amikoj jen novelo far de Guy de Maupassant. "La ŝnureto" : tiu teksto aperis en la gazeto " Le Gaulois " [ La Gallo ] la 25an de novembro 1883, kaj poste en la legolibro " Miss Harriet ". Guy de Maupassant LA ŜNURETO Sur ĉiuj vojoj ĉirkaũ Goderville [ Goder'vil ' ], la kamparanoj kaj iliaj edzinoj venis al la vilaĝego, ĉar estis la bazartago. La viroj kvietpaŝe iris, la tuta korpo antaũe al ĉiu movo de siaj lo…

 • La krimo al la ulĉjo Bonifaco -- Guy de Maupassant

  - September 12, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantistaj amikoj, jen ankoraũ alia novelo far de Guy de Maupassant. "La krimo al la ulĉjo Bonifaco" : tiu teksto aperis en la gazeto " Gil Blas " je la 24a de junio 1884, kaj poste en la legolibro " Tagaj kaj noktaj fabeloj ". Guy de Maupassant La krimo al la ulĉjo Bonifaco Tiun tagon la leterportisto Bonifaco, elirante el la poŝtoficeco, konstatis ke sia rondvizito daũros malpli longe ol kutime, kaj li tre ĝojis pro tio. L…

 • Vera dramo -- Guy de Maupassant

  - September 10, 2010 - 5 comments
  Karaj esperantistaj amikoj, jen noveleto far de Guy de Maupassant. Vera dramo : tiu teksto aperis en la gazeto " Le Gaulois " [ La Gallo ] je la 6a de aũgusto 1882. Guy de Maupassant VERA DRAMO Kelkafoje la vero povas esti ne verŝajna. Pasintan tagon mi diris, en tiu gazeto, ke la hieraũa literatura skolo uzis, por ĝiaj romanoj, aventurojn aũ verecojn esceptajn renkontitajn en la ekzistado ; dum la nuna skolo, zorgante pri nur la ve…

 • "Koko, koko, freŝa koko !" -- Guy de Maupassant

  - September  9, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantistaj amikoj, jen noveleto far de Guy de Maupassant. « " Koko " (1), " koko ", freŝa " koko " ! " » . Tiu teksto aperis en la gazeto " La Mosaïque " [ La Mozaiko ] sub la pseũdonimo de " Guy de Valmont ". Guy de Maupassant « " Koko " , " koko " , freŝa " koko " ! » Oni rakontis al mi la morton de mia onklo Olivero. Mi sciis, ke ĝuste kiam li baldaũ mortis milde, trankvile, en la o…

 • La ŝtrumpoj -- Guy de Maupassant

  - September  5, 2010 - 8 comments
  Mi korektis kelkajn erarojn, dank'al al nia amiko Mikelo59. Dankon al li. Tiu novelo aperis je la 21a de januaro 1883 en la gazeto " Gil Blas " , sub la pseũdonimo de Maufrigneuse, kaj la titolo " La lignoŝuoj ". Guy de Maupassant La ŝtrumpoj Al Leono Fontano La maljuna parokestro balbutis la lastajn vortojn de sia prediko super la blankaj kufoj de la kamparaninoj, kaj la raspaj aũ pomaditaj haroj de la kamparanoj. La grandaj korboj de la…

 • La konfeso de Teodulo Sabo -- Guy de Maupassant

  - September  2, 2010 - 5 comments
  Mi faris kelkajn korektojn dank'al nia esperantista amiko Mikelo_59. Dankegon al li. La konfeso de Teodulo Sabo : Teksto publikigita en la gazeto Gil Blas la 9an de oktobro 1883 sub la pseũdonimo de Maufrigneuse, kaj poste en la legolibro Toine . Guy de Maupassant La konfeso de Teodulo Sabo [ Lignoŝuo ] Kiam Sabo eniris en la drinkejon de Urbmarteno, oni anticipe ridis. Kiom do tiu ulo de Sabo estis ŝerculo ! Jen ulo, k…

 • Surmare -- Guy de Maupassant

  - September  2, 2010
  Surmare : tiu noveleto far de Guy de Maupassant aperis la 12an de februaro 1883, sub la pseũdonimo de Maufrigneuse, en la gazeto " Gil Blas " . Guy de Maupassant Surmare Al Henriko Céard [ Sear’ ] Laste oni legis en la gazetoj la sekvantajn frazojn : « BULONJO ĈE MARO, je la 22a de januaro. − Oni skribas al ni : « Forloga malfeliĉo ĵus estigis la konsternegon meze de nia mara loĝantaro, kiu estis dum tiuj du lastaj jaroj tiom grave…

288 articles in total