Noĉjo Lagrafo's articles

 • Letero de frenezulo -- Guy de Maupassant

  - January 10, 2011 - 6 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. "Letero de frenezulo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 17an de februaro 1885 sub la subskribo "Maufrigneuse" . Guy de Maupassant LETERO DE FRENEZULO Mia kara doktoro, mi konfidas al vi mian sorton. Faru pri mi tion, kiu plaĉos al vi. Mi tuj sincerege diros al vi mian strangan spiritostaton, kaj vi taksos, se ne estus preferinde, ke oni zorgus pri m…

 • Mŭaro -- Guy de Maupassant

  - January  8, 2011 - 3 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. "Mũaro": Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 27an de septembro 1887, kaj poste en la legolibro "Clair de lune" [ Lunhelo ]. Guy de Maupassant MŨARO Dum oni ankoraũ parolis pri Pranzini (1), S-ro Maluro, kiu estis ĝenerala prokuroro sub la Imperio, diris al ni : – Ho ! Antaũe, mi konis tre strangan aferon, strangan per pluraj apartaj punktoj, ki…

 • Fraŭlino Putinja -- Guy de Maupassant

  - January  6, 2011 - 5 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. "Fraũlino Putinja" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 20an de marto 1883 sub la subskribo "Maufrigneuse" , kaj poste en la legolibro "Clair de lune" [ Lunhelo ]. Guy de Maupassant FRAŨLINO PUTINJA Ni estis elirontaj el la frenezulejo, kiam mi ekvidis en kortangulo grandan malgrasan viron, kiu obstine ŝajnigis alvoki imagan hundon. Li mildvoĉe, tenervoĉe kriis : «…

 • La kavo -- Guy de Maupassant

  - December 29, 2010 - 1 comment
  Je souhaite à tous une bonne fin d'année, une heureuse et pacifique nouvelle année 2011. Mi deziras al ĉiuj bonan jarfinon, pacan kaj feliĉan novan jaron 2011. ---------------- Por miaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo "La kavo" de Guy de Maupassant (la lasta tiu jaro…) Pour mes amis espérantistes, voilà une nouvelle de Guy de Maupassant, que les francophones pourront retrouver en suivant ce lien : http://membres.multimania.fr/jccau/res…

 • Kristnaska fabelo -- Alphonse Allais

  - December 24, 2010 - 3 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, mi deziras al vi kaj via familio feliĉajn kaj agrablajn festojn de jarfino. Mi ne povis rezisti prezenti al vi alian Kristnaskan fabelon far Alphonse Allais (*). (*) Alphonse Allais [ Alfonso Ale ] (1854-1905) : franca ĵurnalisto, verkisto kaj humoristo. Alphonse Allais Kristnaska fabelo Du kaj du estas kvin ! Ĉimatene, oni aûdis nur krion en la tuta Paradizo…

 • Kristnaska fabelo -- Guy de Maupassant

  - December 21, 2010 - 10 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen " Kristnaska fabelo " de Guy de Maupassant . " ...ĝi estas des pli stranga; estas fantasta historio." " Kristnaska fabelo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Le Gaulois" [ La Gaŭlo ] la 25an de decembro 1882, kaj poste en la legolibro " Clair de lune" [ Lunlumo ]. Guy de Maupassant KRISTNASKA FABELO La kuracisto Boninfano serĉis en sia memoro, ripetante duonvoĉe : « Kristnask…

 • La donanto de sanktakvo -- Guy de Maupassant

  - December 16, 2010 - 7 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen noveleto, vera kristnaska fabelo, de Guy de Maupassant. "La donanto de sanktakvo" : Tiu teksto aperis en la gazeto "La Mosaïque " [ La Mozaiko ] la 10an de novembro 1877 sub la subskribo "Guy de Valmont". Guy de Maupassant LA DONANTO DE SANKTAKVO Antaûe li loĝis en malgranda domo, apud granda vojo, ĉe la enirejo de vilaĝo. Post edziĝinte kun la filino de farmisto de la lando, li establis kiel ĉarfaristo,…

 • La kuniklo -- Guy de Maupassant

  - December 13, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "La kuniklo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 19an de julio 1887, kaj poste en la legolibro "La main gauche" [ La maldekstra mano ]. Guy de Maupassant La kuniklo Mastro Lakaŝanto aperis sur sia dompordo, je sia kutima horo, inter la kvina kaj la kvarono post la kvina matene, por kontroli sian servistaron, kiu eklaboris. Ruĝa, malbone vigla, la dekstra okul…

 • Memoraĵo -- Guy de Maupassant

  - December  4, 2010 - 10 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "Memoraĵo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 16an de februaro 1882, sub la subskribo "Maufrigneuse" . Guy de Maupassant MEMORAĴO De post la antaũtago, nenion oni manĝis. Dum la tuta tago ni restadis kaŝantaj en garbejo, kunpremiĝantaj unuj ĉe la aliaj por malpli suferi malvarmon, la oficiroj miksiĝantaj al la soldatoj, kaj ĉiuj stultaj pro la…

 • La kazo de S-ino Luno -- Guy de Maupassant

  - December  2, 2010 - 4 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen noveleto de Guy de Maupassant. "La kazo de S-ino Luno" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 21an de aũgusto 1883 sub la subskribo "Maufrigneuse" , kaj poste en la legolibro "Les sœurs Rondoli" [ La fratinoj Rondoli ]. Guy de Maupassant LA KAZO DE S-INO LUNO Al Georges Duval [ Georgo Duval ] La paciga juĝisto, dika, kun okulo fermita, kaj la alia apenaũ malfermita, malkontentamiene a…

 • Haŭto patro kaj filo -- Guy de Maupassant

  - November 30, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "Haũto patro kaj filo" : Tiu teksto aperis en la gazeto "L'Écho de Paris" [ La Pariza eĥo ] la 5an de januaro 1889, kaj poste en la legolibro "La main gauche" [ La maldekstra mano ]. Guy de Maupassant HAŨTO PATRO KAJ FILO I Antaũ la pordo de la domo, duonfarmbieno, duonbiendomo, unu el tiuj miksaj kamparaj loĝejoj, kiuj estis preskaũ nobelaj, kaj nun loĝataj de riĉ…

 • Vesperon -- Guy de Maupassant

  - November 24, 2010 - 6 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant "Vesperon" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Le Gaulois" [ La Gallo ] la 21an de septembro 1883. Guy de Maupassant VESPERON Notaria Moŝto Savalo, notario en Vernon, pasie amis la muzikon. Ankoraũ juna, jam kalva, ĉiam glate razita, iom dika, kiel konvenas, surmetante nazpinĉilon anstataũ antikvajn okulvitrojn, vigla, galanta kaj gaja, en Vernon oni rigardis lin kiel artisto. Li p…

 • Ruzaĵo -- Guy de Maupassant

  - November 17, 2010 - 3 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "Ruzaĵo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 25an de septembro 1882 sub la subskribo "Maufrigneuse" , kaj poste en legolibro "Mademoiselle Fifi" [ Fraũlino Fifi ]. Guy de Maupassant RUZAĴO Ĉe la angulo de la fajrejo, la maljuna kuracisto kaj la juna malsanulino interbabilis. Ŝi suferetis nur de tiuj virinaj malsanetoj, kiuj ofte falas sur la belajn virinojn…

 • Du amikoj -- Guy de Maupassant

  - November 13, 2010 - 5 comments
  Dank’al nia esperantista amiko Ũel, mi faris kelkajn korektojn al teksto. Dankegon al li. Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. "Du amikoj" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo " Gil Blas " la 5an de februaro 1883, sub la subskribo " Maufrigneuse ", kaj poste en la legolibro " Mademoiselle Fifi " [ Fraũlino Fifi ]. Guy de Maupassant DU AMIKOJ Parizo estis blokita, malsatega kaj stertoris. Sur la tegme…

 • Ulĉjo Judaso -- Guy de Maupassant

  - November 11, 2010 - 2 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen fabelo de Guy de Maupassant. "Ulĉjo Judaso" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Le Gaulois" [ La Gallo ] la 28an de februaro 1883. Guy de Maupassant ULĈJO JUDASO La tuta regiono estis miriga, kiel stampita per karaktero de grandeco preskaũ religia, kaj per sinistra aflikto. Meze de vasta cirklo de nudaj montetoj, kie kreskis nur uleksoj, kaj de loko al loko, bizara kverko tordita de la vento, e…

 • Sinjorino Baptisto -- Guy de Maupassant

  - November  8, 2010 - 8 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj, jen novelo de Guy de Maupassant. "Sinjorino Baptisto " : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Gil Blas" la 28an de novembro 1882 sub la subskribo "Maufrigneuse" , kaj poste en la legolibro "Mademoiselle Fifi" [ Fraũlino Fifi ]. Guy de Maupassant SINJORINO BAPTISTO Kiam mi eniris en la atendejon de la stacidomo de Lubano, mia unua rigardo estis al la horloĝo. Mi devis atendi dum du horoj kaj dek minutoj la eksprestraj…

 • Duelo -- Guy de Maupassant

  - November  6, 2010 - 8 comments
  Karaj esperantlingvaj geamikoj jen novelo de Guy de Maupassant. "Duelo" : Tiu teksto aperis en la ĵurnalo "Le Gaulois" [ La Gallo ] la 14an de aũgusto 1883. Guy de Maupassant DUELO La milito estis finita ; la Germanoj okupaciis Francion ; la patrio tremetis kiel venkita luktanto sub la genuo de la venkanto. De Parizo frenezigita, malsatega, malespera, la unuaj trajnoj eliris, irante al la novaj landlimoj, trapasante malrapide…

288 articles in total