La Esperantista Brusela Grupo kun grandega plezuro invitas vin al sia
Zamenhof-festo : Vivu Pollando!


sabaton la 13an de decembro 2008,
11h30-18h, en la kultura centro DE ZEYP
47, Zeypstrato 1083 Bruselo


Por elvoki Pollandon, ni ŝatus ke vi aldonu ion tiurilatan al viaj vestaĵoj aŭ ke vi vestu vin per ruĝa kaj blanka koloro .


Dum la distra programo, ni regalos vin interalie perrecitalo de Nicolas Pakulski ( piano) , skeĉoj de la klubanoj kaj pupteatraĵo de Nelly Bracke.
Ni ankaŭ bonvenigos polan ĥoron :
POL COR , gvidantan de Zofia Wislocka


La libro-servo de FEL tenos standon ĉe la festo!


Aliĝprezo : nur distra programo ,(posttagmeze) : 5 €
aperitivo, varma lunĉo, distra programo: 15 € (20 € post la 28a)
Pagenda ĝis la 6a de decembro al la konto 000-0123048-52 de EBG


Se vi posedas lotojn, bonvolu kunporti ilin por la tombolo


Ni atendas vin, multnombrajn kaj entuziasmajn
GRAVE : ni nepre devas scii sufiĉe frue kiu partoprenos la manĝon por la plej bona organizo de la festo. Enskribu vin tuj!


Kiel atingi la kulturan centron:
Aŭte : granda parkejo: Zeypstrato
Metroe: ĝis stacio Simonis; de tie per buso 87, kiu laŭiras la av.van Overbeke; elbusiĝu je la halto Nereus