Kiu estas Huang Haihuai?Eble vi ne scias.Do bonvolu apreci jenan muzikajxon.

La nomo de la muzikajxo estas Cxevalmatcxo,erhu-muzikajxo,tre fama en Cxinio.Huang Haihuai ne estas aliulo ol la verkinto de la muzikajxo.

En la ora autuno de 2005,la kurteno de statuo Huang Haihuai estis levita malsuper la verdajxo de arbego antaux la oficeja konstruajxo en la Tria mezlernejo de Urbo Pingxiang (kie mi laboras nuntempe),akompanate de la hela kaj flua erhu-muziko Cxevalmatcxo.Ekde tiam,eminenta sinjoro Huang Haihuai serioze sidas cxi tie ludante sian koran erhuon (Cxina nacia muzika instrumento ),sxajne mallauxte auxdeblas la notoj de viveca erhu-muzikajxo cxiam.

Huang Haihuai estis mia samurbano.Li naskigxis en 1935 en urbo Pingxiang.Kiam li ankoraux estis infaneto,li jam tre amis muzikon ,speciale erhu-muzikon. Antaux li estis ses-jara, de strato al strato, li ofte spektadis blindan sortodiveniston ludanta erhuon,gxoje gxuante la belsonan erhu-muzikon.

Elementa-lernantigxinte,Huang Haihuai kuris rekte al la teatron por gxui la senpagajn dramojn cxiu posttagmeze tuj post kiam la klaso finigxis. Plej placxis al li la ritmo de tamburo kaj gongo kaj melodio de erhu-muziko.Pro tio,li ne povis gxusttempe vespermangxi kune kun siaj familianoj foj-refoje.

Li scipovis kanti kaj ludi multajn muzikajn instrumentojn k.e. kornon、bambuan fluton kaj erhuon dank' al sia talenteco kaj diligenteco.Post la fondigxo de la nova Cxinio,Huang Haihuai eklernis en la Tria mezlernejo de Urbo Pingxiang.

Ankoraux li enamigxadis en ludi erhuon postklase post kiam li mezlernantigxis.Ecx li proponis sian helpon al la strata amotora teatro kiel cxefa erhuludisto. Vespere li ofte entuziasme helpis siajn kolegojn koni liniaron kaj instruis ilin pincxi la kordojn kaj uzi la arcxon je gxusta maniero.En prezentado,Huang Haihuai estis cxiam la unua ludanto,por ke li kontentigis la spektantojn per sia sperta ludarto.

Supera-mezlernantigxinte, li ne plu partoprenis prezentadon de la amotora teatro ,sed li neniam cxesigis la ekzercadon de erhuludo postklase.En la somero de 1955,diplomitigxinte el supera mezlernejo,Huang Haihuai venis al la kampon de Centro-Suda Muzika Kolegio (nuna Wuhan Muzika Kolegio) kun sia kora instrumento erhuo por partopreni la enlernejigxan ekzamenon. La ekzamenanto tiel alte komentis lian ludarton, ke lia nivelo estis multe alta ol ordinaraj novaj studentoj.Laŭdezire Huang Haihuai estis akceptia de la kolegio.

Dum la trijara studado en Wuhan Muzika Kolegio ,Huang Haihuai estis studento spaciale cxe du flankoj.Unuaflanke,li havis ardan deziron akcepti scion,pro tio li studis tre diligente;duaflanke,li posedis tre bonan geniecon ,dank' al tio lia erhuarto progresis tre rapide.Cxe la komenco de la tria jaro lia erhuarto jam superis la diplomitan nivelon.Lia instruanto proponis ke li studu teorion pri muziko kaj verku erhumuzikajxon.Lia juneco flamis fortege,kaj lia sagxeco fluis eksteren sencxese.Li verkis la senmortan erhu-muzikajxon Cxevalmatcxo,li ensxprucxigis sian animon en la notojn de la muzikajxo.

Pro siaj brilaj atingoj li instruistigxis en la kolegio post diplomigxo.En sia instruado,Huang Haihuai sian sciajxon kaj erhuarton transdonis al siaj studentoj senrezerve,returne li gajnis lauxdon de la kolegio kaj respekton de la studentoj.Li faris instruadon kaj verkis muzikajxojn samtempe. Auxdinte iun muzikajxon de nordorienta Cxinio,Huang Haihuai ege emociigxis.Post foj-refojaj provoj,li sukcese adaptis gxin al erhu-muzikajxo Akvo de Rivero. Poste tiu cxi erhu-muzikzajxo estis uzita en la granda muzik-danca epopeo La Oriento Rugxigxas. Bonvolu apreci muzikajxon Akvo de Rivero.

Huang Haihuai,malpli-ol-tridek-jara tiam,pompis brile en la muzika kampo kiel brilas la suno super la cxielo.En la unua Koncerto de Sxafurbo (nome Kantono) li gajnis la cxampionecon en la konkurso de erhu-prezentado kaj tiama viccxefminsto Chen Yi auxdiencis lin varme.Post nelonge Huang Haihuai refoje staris sur la plej altejo en Koncerto Printempo de Sxanhajo per sia erhu-prezento.La muzikajxo kun la nomo Huang Haihuai sxvebadas tra la tuta lando ekde tiam.

Sed sorto iam molestas iujn talentulojn.Malfelicxe cxe sia kariera kulmino Huang Haihuai estis atakita de hepata kancero.La malsano forglutis lian vivon senkompate fine.Li mortis en februaro de 1967,tiam li havis nur tridek du jarojn.Kiel juna li estis!

Kvankam Huang Haihuai jam forlasis la mondon antaux pli ol kvardek jaroj,tamen liaj erhu-muzikajxoj resonadas super nia lando cxiam.