Se iu el miaj amikoj, parencoj aŭ konatuloj legus ĉi tiun titolon, li aŭ ŝi sendube ridus.

Dum mia tuta vivo mi renkontis nur unu personon malpli muzikeman ol mi. Mi aŭdas kiam mi kantetas malĝuste. Li eĉ tion ne sentis kaj ĉiam kverelis kun la rimarkigintoj.

Antaŭ kelkaj tagoj mi legis pri Klavarskribo, en Nederlando naskiĝinta alternativa sistemo de muziknotado, kiu estas tre simpla kaj ĉiam aludas la fizikan klavaron.

Mi elŝutis la senpagan provlecionon kaj ekludis. Vere, estas facile. Antaŭe mi provis lerneti la notojn, sed jam la nemulto eklernita fortimigis min. Klavarskribo metas la praktikon antaŭ la teorio.

Kaj jen, se mi eraris (simile al la mistajpado komputila), mi aŭdis tion. Kaj denove kaj redenove ludis la mallongan komponaĵon. Nekredebla afero.

Do la sistemo nomiĝas esperante, Klavarskribo aŭ mallongigite, Klavar. Simpla serĉo per 6oo6le survojigas al kelkegaj retlokoj.