La ideoj ŝajne elĉerpiĝis. La movadon katenligis la fruvintra frosto. Ekstaru por dece festi la tagon de la Saknta Ludoviko, patrono de la kielvifartistoj.