La nomo de tiu trinkaĵo similas en preskaŭ ĉiu lingvo (krom mia genta). Taaaamen...

Se germano demandus min, ĉu mi ŝatas kafon, mi respondus ke tute ne...

Al italo mi dirus, ke mi treege ŝatas ĝin.

Al greko mi dirus ke mi ŝatas pli malhelan kafon.

Al arabo mi dirus ke mi ŝatas pli helan kafon.

Ĉar kvankam la grajno nomiĝas kafo, la pretig- kaj trinkmanieroj malsamas ĉe diversaj popoloj.

En Okcidento sen ĝi ne imageblas matenmanĝo. En Oriento oni plejparte trinkas matene teon.

En Okcidento vi povas trankvile diri: mi ne volas kafon. La samo dirita al orienta gastiganto sonos ofende, ĉar taseto da fortega nigra kafo simboligas gastamon kaj bonvenigon.

La nomoj de diversmaniere pretigita kafo ankaŭ malsamas. Unu fojon mi aŭdis interparoladon de geisraelanoj surŝipe de Kipro: "En la tuta mondo ja tiu kafo nomiĝas 'turka', kial do la kafejposedanto elpelis nin tiom malĝentile?"