Pasintvendrede, la 12-an de Septembro, okazis en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj en Rio de Janeiro, portugallingva prelego de APARECIDA MOREIRA pri la temo "STENOGRAFIO EN ESPERANTO". La prelegantino informis al la ĉeestantaro pri la ĉefaj aspektoj kaj utileco de la stenografio en la nuntempa mondo kaj prezentis sian proponon pri metodo stenografi en Esperanto.