Estimataj:

Hodiaŭ mi tagmanĝis kun japana samideano HARADA Tsukuru, kiu antaŭnelonge partoprenis la 43-an Brazilan E-Kongreson kaj nun vizitas nin en Rio de Janeiro. Estis kelkaj agrablaj horoj da babilado en Esperanto.  Ankaŭ ĉeestis aliaj samideanoj: Alfredo Aragón, Alvaro Motta kaj Felipe Emanuel.