Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la ĵaŭdan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Kverko ekparolis":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo