Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la mardan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Legomoj kaj fruktoj protektas la sanon eĉ pli":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo