Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Ĉu ina reenkarniĝo de Mozart?":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo