Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Efikoj kaj kromefikoj de la RetRadio:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo