Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la merkredan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Evoluciaj paradoksoj ĉe fruaj homoj":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo