Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la lundan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Opero por gejunuloj":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo