Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "La mondvasta migrado restas konstanta":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo