Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Tondado de ŝafoj":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo