Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Tropezo elŝaltas genon":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo