Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de Esperanta Retradio pri la temo "Viroj emas kunlabori":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo