Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la ĵaŭdan elsendon de E-Retradio pri la temo "Legi pli rapide, multe pli rapide":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo