Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendon de E-Retradio pri la temo "Nostalgiaj rememoroj poezie":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo