Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la lundan elsendon de E-Retradio pri la temo "Iomete pri la E-movado":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo