Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la ĵaŭdan elsendon de E-Retradio pri la temo "¨Hormonoj regas la monon":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo