Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendon de E-Retradio pri la temo "Problemsolvado laŭ aĝo":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo